A CARREGAR

Escreva para Pesquisar

Woede en agressie

Woede en agressie

Partilhar

Woede is een extreem intense emotie die het gevolg kan zijn van opperste irritatie, buitensporige ergernis, verontwaardiging of vijandigheid jegens een groep, een andere persoon of een ongunstige gebeurtenis.

1. Welke is?

Net als alle emoties is woede een indicator die ons waarschuwt voor de noodzaak om te handelen of te reageren op een situatie. Het kan worden uitgedrukt door fysieke of verbale agressie, die een fysieke reactie uitlokt, zoals een verhoging van de hartslag, bloeddruk en energiehormoonspiegels, adrenaline en noradrenaline.

Het varieert sterk in intensiteit en triggers, en kan worden veroorzaakt door externe en/of interne gebeurtenissen, van het krijgen van een parkeerkaart tot de herinnering aan trauma of misbruik. Beide antwoorden kunnen worden behandeld.

Problemen die verband houden met woede ontstaan wanneer het wordt gevoed, en de persoon is niet in staat om het op een adequate of gecontroleerde manier te uiten. Over het algemeen wordt het gebruikt om te ontsnappen aan het onvermogen van het onderwerp om situaties te overwinnen die op de een of andere manier gênant voor hen zijn. Een persoon in woede is echter altijd ongelukkig met alles en iedereen. In plaats van te proberen de orde van zaken te veranderen, komt het in opstand en reageert het: ofwel passief, zichzelf in de rol van slachtoffer van de omstandigheden plaatsend in een duidelijke houding van zelfmedelijden (passieve woede), ofwel zijn agressiviteit projecteren op alles wat beweegt en aantrekt. beweeg niet in je rond (actieve woede).

Daarom, woede en agressiviteit neemt de vorm aan van woorden, gebaren, gedragingen en houdingen die de persoon die hen personifieert of degenen die hen benadert in gevaar kunnen brengen. Het kan een moment komen waarop ze zo belangrijk worden in een bepaald onderwerp dat ze zich gaan bemoeien met het goed functioneren van hun persoonlijke, sociale of beroepsleven. Op dit moment kunnen we worden geconfronteerd met een aandoening die psychologische interventie vereist.

Wanneer agressiviteit een buitensporige en buitensporige proportie aanneemt, vergeleken met de stimulus die het veroorzaakte, kunnen we worden geconfronteerd met een stemmingsstoornis die intermitterende explosieve stoornis wordt genoemd. Dit wordt gekenmerkt door de externalisering van woede in de vorm van ongeremd agressief gedrag. Op deze momenten lijkt de persoon absoluut zeker van zijn eigen waarheid en overweegt hij geen andere, en voelt hij zich machteloos om iets anders te doen dan in die toestand te blijven. Deze voelt heel comfortabel aan, omdat het de boze persoon in staat stelt om bijna inconsequent te protesteren.

Woede kan dan de overhand krijgen op anderen, in de vorm van fysieke of verbale agressie, weerspiegeld door onverzettelijkheid, prikkelbaarheid, intolerantie en ironie. Het heeft ook de neiging om zichzelf in zichzelf uit te drukken, dat zich afsluit voor zijn eigen versie van de gebeurtenis, keer op keer piekert over zijn argumenten, kiest voor het zelfmedelijden dat alles verontschuldigt en uiteindelijk depressie toestaat.

In feite hebben onopgeloste woede en vijandigheid verwoestende gevolgen voor het welzijn van een persoon en beïnvloeden ze hun zelfrespect en relaties met anderen. Andere negatieve gevolgen van deze verergerde woede kunnen ook aanwezig zijn, zoals hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, slapeloosheid en maagproblemen.

De persoon met dit soort problemen is niet in staat effectief om te gaan met de tegenslagen van het dagelijks leven, omdat hij stagneert in zijn eigen woede en deze gewoon voedt zonder een passend antwoord te kunnen geven. De emotie trekt zich niet terug; integendeel, het zal waarschijnlijk uitgroeien tot een emotionele explosie van onberekenbare proporties, met onmetelijke persoonlijke en professionele verliezen.

Wanneer het niet openlijk wordt geuit, wordt woede onderdrukt en bouwt het zich op in de persoon totdat de kleinste situatie wordt geactiveerd. Vaak wordt deze toevlucht tot voedsel- of middelenconsumptie om dit gevoel te verlichten eerder ontkend. Hoewel “gekauwd” of dronken, verdwijnt deze woede niet en kan leiden tot destructief gedrag gericht op zichzelf en de mensen om hem heen.

SAMENVATTING

Het is belangrijk om te erkennen dat het probleem zelf niet boosheid is, maar eerder wat je doet (hoe je omgaat) met deze emotie.

Als u zich identificeert of iemand kent die mogelijk onevenredig gedrag of reacties vertoont die van invloed zijn op uw persoonlijke, sociale en professionele leven, aarzel dan niet om contact op te nemen met een specialist of ons behandelcentrum.

Tags:

Deixe um Comentário

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Próximo