A CARREGAR

Escreva para Pesquisar

Eet stoornissen

Eet stoornissen

Partilhar

Eetstoornissen komen vaak voor in de adolescentie en vroege volwassenheid. Ze zijn gerelateerd aan een reeks psychologische gevolgen, zoals angst en sociale druk voor het zogenaamde “perfecte lichaam”.

Volgens een onderzoek van de American Psychiatric Association lijdt één procent van de wereldbevolking – ongeveer 70 miljoen mensen – aan eetstoornissen.

1. Waarschuwingsborden

Een van de grootste problemen in verband met eetstoornissen is dat de persoon niet toegeeft deze ziekte te hebben. Het is dus essentieel dat familie en vrienden op de hoogte zijn van eventuele tekenen.

Hoewel anorexia en boulimia de pathologieën zijn die het meest worden geïdentificeerd als eetstoornissen, zijn er andere voorbeelden van deze aandoeningen met even schadelijke gevolgen, zoals eetaanvallen en orthorexia (overdreven preoccupatie met gezond eten).

Enkele tekenen dat een persoon dit type stoornis kan ontwikkelen, kunnen zijn:

– Snel afvallen;

– herhaaldelijk van tafel gaan na de maaltijd (richting de badkamer, eventueel om te braken);

– Te snel te veel of te langzaam en te weinig eten;

– Weigeren om te eten in het bijzijn van familie of vrienden;

– Overdrijf bij lichamelijke inspanning.

Degenen die last hebben van eetstoornissen (en degenen die denken dat ze alleen bij vrouwen voorkomen, hebben het mis) zijn zich er over het algemeen van bewust dat ze een weg inslaan die niet wordt aanbevolen. Het zoeken naar perfectie in termen van lichaamslijnen kan echter een obsessie worden die de persoon blind maakt voor de gevaren die ermee gepaard kunnen gaan. Zo begint eten een taboeonderwerp te worden.

“Anoniem”

“Elke dag ging ik naar de sportschool, ging hardlopen, verminderde de dosering van maaltijden, maar toch had ik het gevoel dat het weinig zin had. Ik moest dus een radicale stap zetten en na wat surfen op het internet vond ik blogs die over boulimia spraken. Ondanks een ernstige ziekte dacht ik dat het mijn oplossing zou kunnen zijn, als ik het onder controle kon krijgen. Ik zal voor altijd spijt hebben van deze beslissing, maar de waarheid is dat ik uiteindelijk in deze ziekte ben beland. Ik werd zo boulimisch dat zelfs een enkele appel moest overgeven. Mijn lichaam werd zwakker en in minder dan een jaar gaf het toe.”

Als in het geval van anorexia de dood het gevolg kan zijn van een onredelijke daling van het kaliumgehalte, zijn in het geval van eetaanvallen, obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten chronische ziekten waarin de voedselverslaafde elke keer dat hij alles verslindt, investeert. die voor je verschijnt.

De moeilijkheid om op een evenwichtige manier met voedsel om te gaan, weerspiegelt het onvermogen om een gezonde relatie met zichzelf op te bouwen. Deze “emotionele honger” komt dus meestal van intolerantie tot pijnlijke emoties, of van het zoeken naar troost en toevlucht in voedsel om te kalmeren.

2. Hoe wordt een eetstoornis behandeld?

Het belangrijkste is dat er geen problemen zijn met het oplossen van problemen die zijn ontstaan door een nieuw onderzoek, door een deel van het werk, om het graf en de voortgang van het proces te verbeteren.

Om de persoon met een eetstoornis te kunnen helpen, is het noodzakelijk deze te herkennen en toe te geven. Anders zal elke hulp worden opgevat als een aanval die de persoon ertoe zou kunnen brengen om nog verder te vluchten in zijn ’trouwe vriend’-stoornis. Deze “trouw” brengt groot lijden en een gevoel van onmacht met zich mee, niet alleen bij de patiënt, maar ook bij de familie en naasten. Families zijn meestal het meest verontrust door het feit dat hun dierbaren ondervoed zijn, als gevolg van overmaat of gebrek.

“Anoniem”

“Ik kreeg het in mijn hoofd dat dit de enige manier is waarop mensen me zouden willen en het meest dwaze ding is dat onder jonge mensen de dingen zo wreed zijn, dat is de waarheid. Dik zijn staat gelijk aan opzij gezet worden.”

Het echte probleem zit echter veel dieper: het gebrek aan of het teveel aan voedsel is slechts een spiegel van de meest diepgewortelde en complexe problemen van de persoon. Deze kunnen alleen worden aangepakt en opgelost door een specifieke behandeling voor eetstoornissen.

Hier werken patiënten aan hun onzekerheden, hun relationele problemen met zichzelf en anderen, hun schuld en schaamte. Afgezien van de trots en arrogantie die kenmerkend zijn voor uw neiging om uw verslaving te verdoezelen, zal de persoon worden aangemoedigd om zijn leven en zijn omgeving opnieuw te waarderen.

De behandeling van eetstoornissen heeft tot doel mensen te helpen eenvoudige maar effectieve strategieën te ontwikkelen om hun probleem te bestrijden en hun kwaliteit van leven te verbeteren vanuit een perspectief van verandering engroei.

Als er identificaties zijn met een van de bovengenoemde gedragingen, zoek dan hulp. De eerste grote stap in genezing is het erkennen van de noodzaak van behandeling. Ons behandelcentrum kan u helpen de triggers te begrijpen die leiden tot beeldvervorming en de moeilijkheid om een gezond, uitgebalanceerd dieet te behouden.

SAMENVATTING

Eetstoornissen komen overeen met een reeks aandoeningen waarvan de gemeenschappelijke noemer een overdreven preoccupatie met lichaamsgewicht is, wat leidt tot abnormaal eetgedrag, met schade aan de gezondheid. Eetstoornissen komen overeen met een reeks stoornissen waarvan de gemeenschappelijke noemer een overdreven preoccupatie met lichaamsgewicht is, wat leidt tot abnormaal eetgedrag, met schade aan de gezondheid. Het zijn dus stoornissen van emotionele en fysieke aard die levensbedreigend kunnen zijn.

Eetstoornissen kunnen effectief worden behandeld. Hoe eerder ze worden ontdekt, hoe “gemakkelijker” hun behandeling zal zijn. Herstel kan maanden of jaren duren, maar de meeste mensen doen dat wel.

Negeer dit probleem niet, ook al ligt het niet direct bij u. Reken altijdop ons.

Tags:

Você também poderá gostar

Deixe um Comentário

Your email address will not be published. Required fields are marked *