A CARREGAR

Escreva para Pesquisar

[Revise] Wat kun je doen bij een terugval?

[Revise] Wat kun je doen bij een terugval?

Partilhar

Herstellen van een verslaving is nooit een gemakkelijk proces. We moeten de tegenslagen die iemand ervaart op weg naar herstel dan ook niet als een nederlaag of mislukking zien. Ook al zijn de obstakels die zich voordoen en die aanleiding geven tot een terugval soms moeilijk te beheren. Deze obstakels kunnen ook als les dienen en iemand motiveren in het herstelproces.

Het is dus belangrijk om te begrijpen dat een terugval altijd mogelijk is, maar dat het ook de kans biedt om een nieuw pad in te slaan met een nieuwe mentaliteit, nieuwe persoonlijke en professionele ondersteuning en een nieuwe gepersonaliseerde behandeling.

Lista de Conteúdos

Wat is een terugval precies?

Relapse Therapy
© Pexels

Een terugval is een van de belangrijkste redenen waarom de meeste mensen op zoek gaan naar een behandeling. Tegen de tijd dat mensen specialistische hulp zoeken, hebben ze zelf al geprobeerd om te stoppen en te herstellen. Bij gebrek aan succes en soms zelfs na meerdere pogingen, gaan ze uiteindelijk op zoek naar een oplossing. Dit kan in de vorm zijn van een intensievere behandeling (wat in de meeste gevallen als het laatste redmiddel wordt gezien).

Aan de andere kant kan een terugval ook plaatsvinden na een (ogenschijnlijk) succesvolle behandeling. Het gebeurt niet van het ene op het andere moment, zoals sommigen denken. Meestal is er sprake van een opeenstapeling van factoren die bijdragen aan een terugvalproces.

Hoewel het terugvalproces verschillende stadia kent, kan iedereen tijdens een behandeling, na voltooiing van de behandeling (zelfs als deze met succes is afgerond) of na een lange herstelperiode, op bepaalde momenten een emotionele en mentale terugval ervaren, zonder dat dit tot een fysieke terugval leidt. Maar bij sommigen mensen leiden deze factoren wel tot een fysieke terugval.

Zijn er signalen die duiden op een mogelijke terugval?

Ja, er zijn enkele signalen die erop kunnen wijzen dat een terugval op de loer ligt. Vaak zijn de aanwijzingen niet direct zichtbaar voor buitenstaanders en kan de herstellende persoon deze ook verbergen of negeren.

Relapse Process
© Polina Zimmerman/Pexels

In een terugvalproces zien we vaak verschillende signalen, waaronder:

  • Gebrek aan helder denken en onvermogen om met gevoelens om te gaan.
    • Dit kan leiden tot gevoelens van schaamte, schuld en wanhoop;
  • Mentale staat van ontkenning van gedachten en gevoelens;
  • Opwerpen van barrières of dwangmatig gedrag creëren om het eigen ongemak te negeren;
    • In sommige gevallen kan dit ook leiden tot een depressie;
  • Het contact met de werkelijkheid verliezen en verergering van het gedrag;
  • Complete terugval, ook wel fysieke terugval genoemd

Ook als iemand een complete terugval ervaart en terugkeert naar de verslaving, is het belangrijk om deze persoon aan te moedigen (opnieuw) professionele hulp in te schakelen. De verslaafde persoon kan de fout zelfs erkennen en toegeven, maar het betekent helaas niet altijd dat hij of zij zelf het initiatief neemt om opnieuw hulp te zoeken.

Hoe ziet een behandeling bij terugval eruit?

Alle gepersonaliseerde behandelingen bij VillaRamadas worden ondersteund door het therapeutische Change & Grow-model. De behandelaar gebruikt dit model om een terugvalpreventieplan op te stellen of een eerder plan aan te passen aan de huidige omstandigheden, om zo een (nieuwe) terugval te voorkomen.

Therapy
© Hannah Busing/Unsplash

Therapie

Zoals bij elke andere behandeling, kan een terugval alleen worden behandeld als de verslaafde persoon zelf gemotiveerd is om te veranderen en opnieuw te herstellen, openstaat om ‘vrede’ te sluiten met het verleden en nieuwe doelen voor de toekomst bepaalt. Daarnaast is het belangrijk dat de persoon open staat voor nieuwe strategieën om overweg te kunnen met situaties die het verlangen oproepen om in de oude gewoonten te vervallen.

Bij VillaRamadas gaan we samen met de persoon op naar nieuwe mechanismen om met verslaving om te gaan. Daarnaast raden we na de behandeling regelmatige begeleiding en nazorg aan.

Een terugval kan altijd optreden na een behandeling en is zeker geen teken van schande of mislukking voor de verslaafde persoon. Het moet eerder gezien worden als een kans voor toekomstige verbetering, waaraan gewerkt moet worden met gekwalificeerde professionals.

Support
© Unsplash

Als je denkt dat je risico loopt op een terugval of je hebt al een terugval gehad, of als je iemand herkent die het moeilijk heeft, neem dan contact met ons op. Bij VillaRamadas hebben we specifieke behandelingen voor gevallen van terugval. Wij kunnen je helpen om nieuwe strategieën te vinden om een terugval te voorkomen!

Tags:

Deixe um Comentário

Your email address will not be published. Required fields are marked *