A CARREGAR

Escreva para Pesquisar

Wat gebeurt er in een behandelcentrum voor depressie?

Wat gebeurt er in een behandelcentrum voor depressie?

Partilhar

Er is een mythe dat er wilskracht en motivatie voor nodig is om een ziekte zoals depressie onder controle te krijgen. Maar een behandelcentrum voor depressie maakt het verschil.

Mensen herhalen in hun goede bedoelingen tegen de persoon dat hij/zij moet reageren, aangemoedigd moet worden, moet doen en moet gebeuren. Ze kennen echter niet de dimensie van het onvermogen van de depressieve om te voldoen aan wat ze van hem vragen.

1. Wat is depressie?

Depressie is een veel voorkomende psychische stoornis. Soms kan het echter onopgemerkt blijven en niet gediagnosticeerd worden, om twee belangrijke redenen:

  • Gebrek aan erkenning van depressie als een ziekte;
  • Symptomen worden ten onrechte toegeschreven aan andere oorzaken, bijvoorbeeld lichamelijke ziekte, stress, enz.

Depressie veroorzaakt gevoelens van verdriet en/of verlies van interesse en plezier in de gebruikelijke recreatieve activiteiten en vermindert de functionele capaciteit van de persoon aanzienlijk, zowel professioneel als sociaal. Het veroorzaakt dus intens lijden, wat uiteindelijk kan leiden tot zelfmoord.

Psychologische en sociale factoren zijn vaak een gevolg, maar soms ook een oorzaak van depressie. Stress kan depressie veroorzaken bij mensen met een aanleg, die waarschijnlijk genetisch is. De prevalentie (aantal gevallen in een populatie) van depressie wordt geschat op 19%, wat betekent dat ongeveer één op de vijf mensen wereldwijd het probleem op een bepaald moment in hun leven heeft.

2. BEHANDELING IN EEN BEHANDELINGSCENTRUM VOOR DEPRESSIE

Wanneer een persoon besluit om naar een behandelcentrum voor depressie te gaan, is dat meestal omdat hij zich al heeft gerealiseerd dat deze kracht niet bestaat of dat, hoe graag hij ook wil, het niet genoeg lijkt te zijn.

In die zin is het lijden te groot en lijkt het onomkeerbaar, en vanaf dit moment zoekt de depressieve persoon of zijn familie gespecialiseerde hulp. Dit alternatief verschijnt vaak als een laatste redmiddel, omdat niets zin lijkt te hebben.

Ziekenhuisopname voor depressie geeft de patiënt de mogelijkheid om te leren hun gevoelens en emoties naar buiten te brengen, vooral woede, wat een van de oorzaken is van deze aandoening, maar ook schuldgevoelens, schaamte, en andere.

Door te reflecteren op gebeurtenissen uit het verleden, maar ook uit het heden, kan de patiënt er een betekenis aan toekennen, valideren of bespreken met de hulp van professionals.

Dit maakt het mogelijk om de impact ervan te minimaliseren en plaats te maken voor andere, meer evenwichtige emoties en gedachten, en om (zelf)acceptatie te krijgen.

“Anoniem”

“Ik ben geboren in een zeer disfunctioneel gezin. (…) Ik zag mijn moeder zichzelf prostitueren en elke dag dronken worden en mijn stiefvader sloeg haar en mij, ik sliep vele nachten in de open lucht… en ik werd verkracht door een familielid. (…) op een dag kreeg ik de kans om in VillaRamadas te worden opgenomen en het was hier dat ik alle jeugdtrauma's kon loslaten, ik raakte van de antidepressiva die ik dagelijks slikte, het was hier dat ik begon te krijgen ken mezelf beter, ik begon van mezelf te houden, ik begon de wil en de vreugde van het leven te voelen, en bovenal begon ik te geloven dat het mogelijk was om GELUKKIG te zijn.”

Bij opname in het behandelcentrum voor depressie bevrijdt de patiënt zich van de negatieve lading door groepstherapieën, individuele therapieën en ook door de voltooiing van verschillende schriftelijke werken die hem worden voorgesteld, beginnend te worden geleid om zich niet op uw probleem te concentreren, maar in de oplossing ervan.

Aan de andere kant, en aangezien hij in een therapeutische gemeenschap leeft – waar deze en andere toevoegingen zijn – wordt hij “gedwongen” om zich ook aan zijn collega’s te geven, wat hem in staat stelt zijn kijk op de werkelijkheid te verbreden, en van relativeren hun eigen tegenslagen.

Heb je je ooit afgevraagd hoe een behandelcentrum voor depressie eruitziet? Zie hieronder enkele foto’s van onze VillaRamadas-centra:

Bovendien stelt deze groepsdimensie je in staat om je eenzaamheid te bestrijden en je meer verbonden te voelen met anderen – een essentieel onderdeel voor de sociale wezens die mensen zijn. Het feit dat deze manier van ingrijpen buiten je om draait, helpt je om vrijheid en een innerlijke voldoening te herontdekken die de hoop voedt dat het mogelijk is om een gelukkig leven op te bouwen.

Wanneer de depressieve persoon dag voor dag leeft, realiseert hij zich dat hij niet alle hangende problemen nu, in één enkele dag hoeft op te lossen… Geleidelijk aan begint hij te kunnen spreken in therapiegroepen en zo krijgt hij zelfvertrouwen en eigenwaarde, waardoor hij zich goed voelt over zichzelf en anderen.

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat uw ervaring ook anderen kan helpen die, zoals hij/zij, verdwalen in de nachtmerrie van depressie.

SAMENVATTING

De vroege diagnose van depressie en de adequate behandeling ervan zijn cruciaal voor het herstel van deze psychische stoornis.

Depressie is niet, en hoeft ook niet, iemands lot te zijn, omdat het mogelijk is ernaar te handelen.

Praat nu met ons en ontdek meer over onze methodieken en hoe we zeker weten dat we u kunnen helpen.

Tags:
Artigo Anterior
Próximo Artigo

Você também poderá gostar

Deixe um Comentário

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Próximo