A CARREGAR

Escreva para Pesquisar

Soorten depressie

Partilhar

Geïdentificeerd als “een staat van diepe droefheid, een gevoel van leegte en een verlies van interesse en motivatie, zelfs voor iets waar je vroeger van genoot.” Depressie is een psychische stoornis. Depressie kan zich ontwikkelen tot iets meer dan een verandering in mentale toestand, en het schaadt ieders gedachten, gedrag, lichaam en welzijn.

Depression
© Joshua Rawson-Harris/Unsplash

Depressie moet correct worden behandeld en geïdentificeerd. In dit artikel belichten we enkele veelvoorkomende en behandelbare gevallen van depressie.

Lista de Conteúdos

TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN DEPRESSIE

Depressie is meer dan verdrietig zijn. Mensen met een depressie kunnen enkele symptomen ervaren, zoals een gebrek aan interesse en plezier in de dagelijkse activiteiten, aanzienlijk gewichtsverlies of -toename, slapeloosheid of overmatige slaap, gebrek aan energie, gebrek aan concentratie, gevoelens van waardeloosheid of buitensporige schuldgevoelens, en terugkerende gedachten aan dood of zelfmoord.

Binnen de klinische term depressie kan worden gesteld dat deze psychische stoornis wordt gekenmerkt door milde, matige en ernstige depressieve episodes. De mate van categorisering is direct gerelateerd aan drie factoren:

  • de frequentie van zogenaamde depressieve episodes
  • de gepresenteerde symptomen
  • de duur van de symptomen en episodes
Depression
© Nick Fewings/Unsplash

Depressie kan iedereen overkomen, maar een vroege diagnose kan helpen bij de behandeling en het herstel. Aangezien een van de doelen van VillaRamadas Clinic de juiste behandeling van depressie is, presenteren we u enkele indicatoren zodat u uw naaste omgeving kunt helpen dit probleem te herkennen, als het bestaat.

UNIPOLAIRE STEMMINGSSTOORNISSEN versus BIPOLAIRE STEMMINGSSTOORNISSEN

Als we het hebben over unipolaire stemmingsstoornissen, hebben we het over depressie zelf. Aan de andere kant hebben we bipolaire stemmingsstoornissen, waaronder bipolaire stoornis (type I of type II). Binnen de unipolaire stemmingsstoornissen hebben we de depressieve episode, die eenmalig of terugkerend kan zijn; en dysthyme stoornis. Bij bipolaire stemmingsstoornissen hebben we bipolaire I en II.v

Grote Depressie

depressive
© Kyle Glenn/Unsplash

Een zware depressie heeft meestal ten minste vijf symptomen van depressie, dus verdriet of verlies van interesse in activiteiten van het dagelijks leven moet een van die symptomen zijn. Deze moeten op hun beurt dagelijks en gedurende meer dan 2 aaneengesloten weken aanwezig zijn.

Dysthymische stoornis (of aanhoudende depressieve stoornis)

Dysthymie is wat we chronische depressie noemen. U moet 2 of meer symptomen hebben gedurende een periode van twee jaar voor volwassenen en één jaar voor kinderen en adolescenten. Het komt het meest voor in de behandeling.

Bipolaire depressie

Bipolar
© Sydney Sims/Unsplash

Ook worden depressieve episodes afgewisseld met normale stemmingsfasen, bipolaire depressie omvat ook de zogenaamde ‘manische fasen’ in het symptomatische beeld. Manie, die niet synoniem is met vreugde, wordt weerspiegeld in episoden van impulsiviteit en overmatige euforische stemming; deze episodes gaan gepaard met gevallen van hyperactiviteit, rusteloosheid en weinig behoefte aan slaap.

Er zijn twee soorten bipolaire stoornis, ze kunnen worden onderscheiden volgens de manie die aanwezig is in de psychische stoornis:

  • Type I – extreem ernstige manische fasen;
  • Type II – mildere manische fasen, die er soms toe leiden dat de diagnose wordt verward met ernstige depressie (recidiverende depressieve stoornis).

ANDERE SOORTEN DEPRESSIE

Sommige vormen van depressie kunnen enigszins verschillen, of kunnen zich onder unieke omstandigheden ontwikkelen, zoals postpartumdepressie of seizoensdepressie.

Postnatale depressie

Postpartum depression
Postpartum depression can happen to any woman, even those who planned to become pregnant and wanted to start a family. © Sharon McCutcheon/Unsplash

Net als angst tot ernstige depressie, postpartum depressie heeft gevolgen in termen van verdriet, prikkelbaarheid, vermoeidheid, verandering in slaap en verlies van interesse in dagelijkse activiteiten. In veel gevallen kan dit type depressie zelfs tijdens de zwangerschap worden gedetecteerd en mag het nooit worden aangezien als gevolg van hormonale veranderingen bij de vrouw.

Seizoensdepressie

Seizoensgebonden affectieve stoornis of seizoensdepressiewordt gekenmerkt door het begin van een depressie, meestal in de winter, wanneer natuurlijk zonlicht minder frequent is. Hoewel het zeldzamer is, kan het voor sommige mensen ook in de lente- en zomerseizoenen gebeuren. Seizoenswisselingen kunnen leiden tot stemmingswisselingen, wat leidt tot verlies van interesse in activiteiten van het dagelijks leven, slapeloosheid, een significante afname van sociale interacties, gebrek aan concentratie, naast andere symptomen. De oorzaken kunnen verband houden met een verstoring van het circadiane ritme en een mogelijke afname van serotonine en melatonine.

Depressive episode
© Anthony Tran/Unsplash

HOE HET TYPE DEPRESSIE TE IDENTIFICEREN?

Aan de hand van enkele symptomen die in de vorige punten zijn genoemd, is het mogelijk om te detecteren of er echt een klinisch beeld van depressie is of niet. Een correcte identificatie moet echter worden uitgevoerd door een professional.

Depressie is de meest voorkomende psychische stoornis. Gelukkig is depressie goed te behandelen. Als u zich identificeert met een van de hierboven genoemde typen depressie, of als u iemand kent die mogelijk depressief is, neem dan contact met ons op. Bij VillaRamadas hebben we de hulpmiddelen om u te helpen de balans in uw geestelijke gezondheid te herstellen.

Tags:

Deixe um Comentário

Your email address will not be published. Required fields are marked *