A CARREGAR

Escreva para Pesquisar

Alcohol: de legale drug die dodelijk is

Alcohol: de legale drug die dodelijk is

Partilhar

Volgens statistieken is Portugal een van de landen met de hoogste alcoholconsumptie ter wereld. Ongeveer 1/4 van de jonge Europeanen van 15 tot 29 jaar sterft door overmatig alcoholgebruik.

Overmatige consumptie geeft de illusie van kracht, behendigheid en snelheid, maar in werkelijkheid is de persoon zwakker, minder wendbaar, langzamer en meer verward.

Lista de Conteúdos

1. Alcohol: de legale drug die dodelijk is

De beslissing om al dan niet alcohol te drinken en hoeveel te drinken, is een persoonlijke beslissing die we allemaal op een dag zullen moeten nemen. Het belangrijkste is om voldoende informatie te hebben om een juiste keuze te maken. Er is een tendens om alcohol als enigszins ongevaarlijk te beschouwen. Alcoholgebruik wordt alleen als een vorm van amusement gezien; er zijn advertenties en televisieprogramma’s die mooie mensen laten zien die van het leven genieten en alcohol drinken.

Alcoholisme heeft multifactoriële oorzaken, dat wil zeggen dat het verschijnt door de interactie tussen biologische, psychologische en sociaal-culturele factoren die elkaar aanvullen in het ontstaan van deze pathologie.

Het is bekend dat het menselijk brein zich nog in de adolescentie ontwikkelt en het is ook bekend dat alcohol een depressivum is, dat wil zeggen dat het de functie van het centrale zenuwstelsel vertraagt. In feite blokkeert alcohol enkele van de berichten die de hersenen proberen te bereiken, waardoor perceptie, emoties, beweging, zicht en gehoor veranderen.

Na inname bereikt alcohol snel het hersenweefsel en verstoort het verschillende functies zoals redeneren en denken, waarbij hoge ethylconcentraties in het lichaam acute intoxicatie veroorzaken, symptomen veroorzakend zoals euforie, ontremming, neiging tot agressief gedrag, instabiliteit, spraakcoördinatie en articulatie moeilijkheden. Bij zeer hoge concentraties kan dezelfde dood optreden als gevolg van depressie van het ademhalingssysteem.

Bij consumptie in grote hoeveelheden veroorzaakt alcohol bedwelming. Mensen kunnen coördinatie verliezen, langzamer spreken, verward en gedesoriënteerd raken. Afhankelijk van de persoon kan dronkenschap iemand te vriendelijk, ongeremd en spraakzaam of te agressief en boos maken. Reactietijden nemen drastisch af en dit is een van de belangrijkste redenen waarom drinken en rijden niet is toegestaan.

Risico’s op ongevallen, geweld en zelfmoord worden vaker waargenomen bij alcoholverslaafden, naast aandoeningen die verband houden met alcoholgebruik, zoals intoxicatie, ontwenningsverschijnselen, ontwenningswaan, jaloezie-waan, door alcohol veroorzaakte aanhoudende dementie, psychotische stoornis, stemmingsstoornis, geheugenstoornis , angststoornis, seksuele disfunctie en slaapstoornissen.

2. Alcoholafhankelijkheidssyndroom

Alcoholafhankelijkheidssyndroom wordt gedefinieerd als een pathologische relatie tussen het individu en alcoholgebruik. Sommige gedragingen die dit syndroom kenmerken, zijn onder meer de prioriteit van drinken boven alle andere aspecten van het leven, een toename van alcoholtolerantie, herhaalde ontwenningsverschijnselen, subjectieve perceptie van de noodzaak om te drinken en terugval in drinken na ontwenning.

In geval van binge drinken, en ondanks nadelige fysieke en psychologische gevolgen, blijven individuen alcohol gebruiken. Dit misbruik houdt verband met consumptiesituaties, in gecontra-indiceerde omstandigheden, waarvan de latere effecten interfereren met school- en beroepsprestaties, wanneer het gebeurt bij jonge studenten, evenals in sociale of interpersoonlijke relaties. Zodra deze symptomen zijn geïdentificeerd en er aanwijzingen zijn voor dwangmatig gedrag, of onthouding en tolerantie, moet een diagnose van alcoholafhankelijkheid worden overwogen.

3.Alcoholontwenningssyndroom

Het alcoholontwenningssyndroom is op zijn beurt het gevolg van de aanpassing van het centrale zenuwstelsel aan psychoactieve stoffen. Het is een acute aandoening, secundair aan de gedeeltelijke of volledige onderbreking van het alcoholgebruik. De meest voorkomende klinische manifestaties zijn tremoren, misselijkheid, zweten, stemmingsstoornissen, nachtmerries, hallucinaties, opwinding en angst. Dit syndroom houdt verband met de significante toename van morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met alcoholgebruik.

Het gebruik van alcohol heeft lichamelijke, intellectuele, psychologische en sociale gevolgen voor de afhankelijke. Sociale problemen zoals geweld, moeilijkheden in interpersoonlijke relaties en professionele verliezen, gekenmerkt door absenteïsme, vertragingen, verminderde productiviteit en, vaak, afwezigheid van het werk als gevolg van een handicap, worden vaak veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik.

SAMENVATTING

Alcohol is de meest geconsumeerde legale drug in Portugal. Volgens de nettowetgeving mag het echter alleen worden gekocht en geconsumeerd door mensen ouder dan 18 jaar. Omdat het legaal is, waarderen de meeste mensen de gezondheidsrisico’s die dit medicijn met zich meebrengt niet. Alcohol wordt gezien als een onmisbare aanwezigheid op feesten en vieringen, vaak vervallend in middelenmisbruik.

Laat u niet meeslepen, en als u denkt dat u op het punt staat dat u hulp nodig heeft, kunt u altijd op ons rekenen. Het is nog steeds tijd om te veranderen.

Tags:

Você também poderá gostar

Deixe um Comentário

Your email address will not be published. Required fields are marked *